ENPLATER

“Oferim tres vies als nostres clients perquè siguin el més sostenibles possible”

Pere Coll, Director de Recerca, Desenvolupament i Innovació

EDFP

En tres paraules, com definiu la vostra empresa?

PC

Nosaltres definim la nostra empresa com una empresa que fa embalatge flexible per a alimentació.

EDFP

Això vol dir en plàstic?

PC

Vol dir en plàstic, vol dir en paper, vol dir en productes compostables, vol dir en qualsevol material que el nostre client hagi definit que sigui el millor per a la seva sostenibilitat.

EDFP

Heu de dedicar més esforços que altres empreses d’altres sectors per demostrar que, malgrat treballar amb el plàstic, sou una empresa i aspireu a ser una empresa sostenible?

PC

Sí, i tant que sí. Nosaltres, com que treballem molts productes en plàstic i hi ha aquesta campanya antiplàstics, estem en aquesta lluita i intentem demostrar que el plàstic és un dels millors packagings que hi ha perquè siguin més sostenibles i que conservin els aliments.

EDFP

A partir de quan una empresa com la vostra, que ja porta la paraula plàstics en el seu nom, es planteja el camí de la sostenibilitat com a tria de futur? Per què ho feu? I què és el més difícil i que és el més fàcil?

PC

Nosaltres, en temes de sostenibilitat, sempre l’hem tingut en l’ADN de la nostra empresa. Estem ubicats a Torroella de Montgrí, una de les plantes, la planta mare, i l’altra la tenim a l’Aragó, a Sariñena, capital de Monegros. I sempre hem crescut intentant fer el menor impacte possible en el nostre entorn. Totes les ISO que tenim de certificació així ho demostren: tant l’ISO de medi ambient, com la de qualitat, com la de RC, com totes les altres ISO que tenim per millorar aquest aspecte.

EDFP

S’ha d’innovar molt per aconseguir plàstics que contaminin menys?

PC

Sí, sí, sí. De fet, els plàstics podem dir que contaminen entre cometes. El que contaminem són les persones, que no tirem les coses allà on les hem de tirar. Per exemple, els plàstics a escala mundial, no tan sols pel que fa a embalatge flexible, no arriba un 1 % de les deixalles que fem la humanitat: un 1 %, i a vegades no pensem en el 99 % de la resta de coses que llencem. Aleshores, d’aquest 1 %, una part molt petita és l’embalatge flexible. Aquest embalatge flexible nosaltres oferim als nostres clients tres vies perquè siguin al més sostenible possible: una d’elles és preparar-ho perquè sigui molt fàcil de reciclar, que el reciclador que ve darrere nostre —que després que s’ha tirat al contenidor groc ha de triar-ho i tornar-ho a reciclar perquè es pugui tornar a fer servir— ho tingui molt fàcil. Què vol dir això? Fem-ho amb materials en què no hi hagi moltes barreges de diferents plàstics perquè ho tinguin més fàcil de poder fer servir després. Una altra és incorporar material reciclat aquí dintre, cosa que es fa molt difícil perquè de la gran quantitat de plàstics que hi ha n’hi ha molt poquets que tinguin certificació de contacte alimentari i que estiguin a la vegada reciclats. Cada vegada n’hi haurà més, però de moment n’hi ha mancança. Una altra solució que oferim són embalatges en paper, i una altra solució que oferim són embalatges que siguin compostables. És a dir, que amb una compostabilitat industrial o a casa perquè puguin compostar-se de la manera adequada. Això sí, ja dic que aquestes tres vies nosaltres les oferim als nostres clients i ells en funció de la seva necessitat i de la seva ideologia i la seva forma de pensar trien quina és la més adequada, la més adient per al seu producte.

EDFP

Com es millora la circularitat de materials d’embalatge? I quines línies teniu?, que suposo que va en relació amb el que m’acabes de dir.

PC

Sí, sí, nosaltres, ja et dic, tenim amb economia circular, potenciem molt la reciclabilitat. És a dir, el problema que tenim, el problema que tenim i és un problema important: estem a Europa i hi ha un mercat comú, a França tenen unes lleis, a Espanya en tenim unes altres, a Alemanya ja en tenen unes altres i Catalunya potser en tindrem unes altres… I aquesta és la dificultat, aquesta harmonització, que la reclamem des del sector no només de l’embalatge flexible, sinó del rígid, i del paper i de tot, hauria d’estar molt més harmonitzada a tot Europa perquè tingués les mateixes lleis a pertot. A França és diferent d’aquí a Espanya, Espanya té unes lleis diferents de les que té Alemanya, Itàlia, etcètera. Aleshores, tot això és el que reclamem des del sector que puguin ésser lleis a pertot igual per tenir aquest mercat únic que tots desitgem i tan bé que ens va.

EDFP

I costa molts diners o no, o és una idea equivocada que els plàstics que menys contaminen més diners costen?

PC

Hi ha de tot. Per exemple, embalatges compostables. El material compostable és molt més car que el material que no és compostable. Ara bé, el material que no és compostable, si és que és reciclable, tot això que en podem treure; són dues filosofies diferents. La compostibilitat també és complicada, perquè genera molt d’anhídrid carbònic, molt de CO2, i si el que busquem és reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, hem de buscar els productes que tinguin menys emissió d’efecte hivernacle, com són els plàstics.

EDFP

Un dels objectius de la vostra empresa és que a curt termini el 100 % dels vostres productes fomentin l’economia circular. Què vol dir i com ho fareu?

PC

Nosaltres ho farem oferint als nostres clients les possibilitats per reduir aquesta petjada de carboni, no només la petjada de carboni, sinó la petjada de tots els gasos d’efecte hivernacle. La reducció d’aigua per fabricar, la reducció d’energia per fabricar, la reducció de tot tipus de gasos com els que afecten la capa d’ozó, tots els que… Hi ha una manera d’estudiar-ho, tot això: tot això no és només lletra que se l’emporta el vent, hi ha estudis que determinen quins són els envasos més sostenibles, i això es calcula mitjançant l’anàlisi del cicle de vida; fent una anàlisi del cicle de vida d’un producte determinat, un té tots els valors i ho pot veure, i pot veure científicament en què es basa cada cosa que es diu. Nosaltres proposem fer aquesta anàlisi del cicle de vida per demostrar que el producte que fa servir cada un dels nostres clients és el millor per al seu producte. Perquè nosaltres, el que fem… Nosaltres som com sastres: posem un vestit a un producte alimentari que el client fabrica perquè arribi al supermercat en les millors condicions, perquè arribi al supermercat bé, perquè tingui una bona imatge.

EDFP

Quina és l’estratègia de la vostra empresa per enfortir-vos com a empresa sostenible i de valor compartit?

PC

És col·laborar amb tota la cadena de valor, des dels proveïdors, amb la nostra gent, amb els nostres equips, amb els nostres clients i, sobretot, amb les comunitats en les quals estem ubicats. Això per una banda, i, després, estar molt al dia de totes les legislacions europees en aquest aspecte per poder oferir als nostres clients la millor solució possible perquè sigui al més sostenible possible.

EDFP

L’impacte, l’empremta que espereu a deixar a la societat, quin és?

PC

Nosaltres esperem deixar a la societat… Doncs aportem una millora, perquè els aliments arribin bé al consumidor, arribin amb totes les condicions òptimes de sanitat i de possibilitats de poder-se menjar sense cap tipus de problema.

EDFP

Sense R+D en la vostra empresa seria impossible arribar a aquesta sostenibilitat a què aspireu, aquesta economia circular, que és el vostre projecte?

PC

Impossible, vull dir, no hi ha res… El que sí que reconeixem és que l’R+D aporta un valor que és estar molt al dia i de coses noves. Si tu fas el mateix que fan els altres, doncs lluites a preu. I si tu ofereixes coses que només pots fer tu per  aquest desenvolupament d’R+D, o que poden fer molt poca gent, o que tu has estat el primer de treure al mercat, tot això ajuda en un mercat tan competitiu com pot ser avui dia, que grans marques de distribució pressionen molt fortament en els seus envasadors i en els seus fabricants per aconseguir productes que siguin el màxim de competitius en preu i qualitat.

EDFP

Per què creieu que us mereixeu aquest reconeixement?

PC

Nosaltres aquest reconeixement pensem que ens el mereixem perquè estem integrats on estem, tant en un lloc com en l’altre. Col·laborem amb les nostres comunitats, col·laborem amb la nostra gent, formem la nostra gent, col·laborem amb la Universitat de Girona, perquè és molt difícil. Nosaltres estem en una població que és eminentment turística i agrícola. Torroella de Montgrí, coneguda per les seves pomes i coneguda per les illes Medes, l’Estartit. Doncs hi ha a la vora de nosaltres, al costat, d’un parc natural, i portem a la nostra zona aquest contrapès o aquest pes industrial. El que no deixa de ser difícil, perquè trobar gent especialitzada és molt difícil i trobar enginyers, trobar mecànics, trobar electrònics, electricistes, etcètera, i impressors és molt difícil, i per això estem sempre en contacte amb les universitats i la Politècnica de Girona, per estar molt alerta d’aquesta captació de talent i cada any tenim reunions amb ells i posem una paradeta a la universitat per a gent que vulgui venir a treballar nosaltres, perquè no deixa de ser complicat perquè la massa de gent que som a Torroella és limitada i trobar gent és complicat.

EDFP

I com hauria de ser Enplater en el futur? Com se l’imagina?

PC

Enplater en el futur hauria de ser, segurament, en un mercat que no tan sols fes l’embalatge flexible, sinó que fes més coses. L’embalatge pot fer més coses. No només el flexible, hi pot haver el rígid. Hi pot haver diferents tipus de material. Nosaltres en realitat som uns convertidors. L’empresa Emplater és una empresa convertidora. Què vol dir? Convertim uns materials en embalatges. Aquests materials són els materials més desenvolupats que hi ha avui dia en el mercat per poder complir aquestes característiques. Si aquests materials evolucionen, nosaltres convertirem aquests materials que hauran evolucionat, que seran més sostenibles cada dia més, perquè s’hi treballa. Cada dia es treballa més en el reciclatge, per exemple químic, per poder obtenir amb els materials que arriben a l’abocador, poder-los fondre i tenir uns olis que després es tornaran a refinar i tornaran a treure films per poder ser totalment economia circular. Doncs estem treballant en això i estem en contacte amb fabricants de film, amb fabricants de paper i amb fabricants de tintes, amb fabricants d’adhesius per poder aconseguir tot aquest producte, que pensem que serà l’idoni perquè pensem… I això ens ho ha demostrat la covid aquests dos o tres últims anys: la gent vol estar segura del que menja. Quan un va a una font i veu aigua, un té una mica de dubtes per dir: «Ostres, potser hi ha hagut a morro». «Algú potser això que venc a granel potser algú ho ha tocat amb les mans». I això tots —tots— estem molt espantats; no espantats, sinó que volem tenir la certesa que el producte que nosaltres consumim només l’hem tocat nosaltres. Això nosaltres amb els nostres envasos ho garantim. Perquè totes aquestes qualitats i certificacions que tenim així ens ho garanteix.

EDFP

Ser sostenibles també és una manera, dins de l’estratègia de diferenciació de la competència de la seva empresa?

PC

Sí, és que una empresa que no sigui sostenible no té futur, no té futur. Les nostres competències també són i seran sostenibles, evidentment, perquè si no, no tindran futur, perquè el primer que ho reclama és el gran públic en general. Reclama comprar coses que siguin al més sostenibles possibles. Aquests ho reclamaran als envasadors, als grans fabricants de les marques, les grans marques de distribució i així successivament fins a nosaltres. A nosaltres ens arribarà que haurà de ser sostenible per força; si no, no vendrà res, i no només el producte que fas, sinó de la manera en què ho fas. Nosaltres, per exemple, que som impressors, que imprimim damunt del plàstic i posem tinta amb el disseny que el client ens aporta, aquestes tintes barrejades amb dissolvent; aquests dissolvents anys enrere, molts anys enrere, se’l bevien els àngels. Ara no; aquests dissolvents els recuperem, els filtrem i els tornem a recuperar cada dia per tornar-los a tirar dintre la tinta. Aquesta recuperació de dissolvents la considerem essencial i bàsica per a aquesta sostenibilitat. Els àngels ara no poden beure dissolvents, perquè, primer, la llei no ho permet i, després, perquè considerem que estem en un entorn que no ens podem permetre res de contaminar; res, zero.

EDFP

Gràcies.

PC

Moltes gràcies a tu.

EMPRESA

Envases Plásticos del Ter, S.A.

ACTIVITAT

Impressió d’embalatge sostenible
 per a alimentació

SEU

Torroella de Montgrí

(Baix Empordà)