La Farga

“Portem a la màxima expressió el concepte de sostenibilitat des de la vessant ambiental

Inka Guixà, Chief Executive & Board Vice-President

EDFP

En tres paraules, com definiu la vostra empresa?

IG

Jo la definiria com una empresa familiar, metal·lúrgica i industrial. Que això vol dir moltes coses.

EDFP

Què vol dir, aquestes «moltes coses» què és el que engloba?

IG

Jo dic que, en el que és una empresa familiar, la gràcia que té és que tenim visió a llarg termini. És una empresa amb 214 anys d’història, i això vol dir moltíssim. Vol dir que t’has adaptat a tots els canvis. Si ens hi posem a 214 anys enrere, n’han passat moltíssimes. Només agafant els últims tres, ja ens quedaríem servits, però n’han passat moltes. Per tant, ens hem anat adaptant i això vol dir que treballem amb visió «volem seguir estant» i, per tant, ens adaptem al que ens va passant com a humanitat. La segona cosa és que és metal·lúrgica i, en especial, el coure. El coure és un metall que és molt crític amb el desarmament de la humanitat en si i que juga un paper que moltes vegades no es coneix, però que està present a tot arreu, el coure: tens el coure a les cases, el tens per moure’t, el tens a totes les tendències d’ara doncs que necessitem un món que sigui molt més verd… El coure juga un paper important allà. I, a més a més, som industrials, que la indústria no està gaire ben vista, si m’ho deixes dir així, però és molt important. I en èpoques com les que hem viscut hem vist que aguanta un país i té capacitat de generar una ocupació que sigui de qualitat, que té possibilitat de desenvolupar coneixement, de desenvolupar tecnologia… I és una indústria, és un tipus de negoci o un tipus de sector que n’engloba moltíssims però que realment som consistents i aporten molt benefici cap a l’entorn.

EDFP

Sou un referent mundial en tecnologia i processos de reciclatge de ferralla com a matèria primera de productes de coure. Quan us vau adonar que havíeu d’apostar per aquesta línia? Perquè, a més, no només oferiu el producte, sinó que la tecnologia també la veneu.

IG

Sí, ara moltíssima gent parla de sostenibilitat, i a vegades fins i tot se’n fa una mica de mal ús. Nosaltres des dels anys… tota la vida s’ha treballat amb coure, però des dels anys 80, per una peculiaritat del moment de la companyia, es va haver de fer un replantejament al 100 %, un canvi de volta de mitjó. I allà es va fer una aposta molt gran per una… Va venir gent, en aquest sentit, la família actual van arribar i, probablement per desconeixença, van trencar tots els paradigmes i van sortir del marc, i això el que els va permetre va ser, realment, desenvolupar aquesta tecnologia que tenim avui, que el que permet que una cosa que no té cap valor, perquè ha acabat el seu cicle de vida i l’acabaria portant a la deixalleria, doncs tornar-li a donar una vida. I això et permet portar a la màxima expressió el concepte de sostenibilitat des de la vessant ambiental. Això t’ho permet, perquè el coure té una peculiaritat, que no la tenen gaires altres metalls, que és que tu el pots reciclar tantes vegades com vulguis; és a dir: un paper, pots comprar paper reciclat, però del paper no es fa el mateix paper, i allò es veu; en canvi, del coure, tu d’un mateix coure, d’un coure, vaja, pots arribar-lo a treballar amb aquesta tecnologia i tornar-lo a reciclar al 100 % i aconseguir les mateixes propietats que al principi.

EDFP

Que és el més difícil, però, en el reciclatge del coure? O sigui, aquells reptes que se us resisteixen, encara que sigui una mica.

IG

Però jo crec que el reciclatge té moltes potes diferents i tenim un hàndicap com a sector, que és seguir avançant en això. I aquí tots i cadascun de nosaltres hi juguem un paper. I si nosaltres a casa fem bé les coses i reciclem correctament, això ajuda que cada vegada es puguin reciclar més; hi hagi més possibilitat de reciclar-se. A partir d’aquí entra la tecnologia. Llavors, cal desenvolupar tecnologia en els diferents àmbits de la cadena, perquè cada vegada tinguis més capacitat de poder-lo introduir en el sistema. El que passa és que la gràcia que tenim és que al final la tecnologia, jo ho sintetitzo amb la cuina, i és que el nostre procés és un procés que el que fa és que els ingredients cada dia són diferents, no?, cada dia a la nevera tens coses diferents, però necessites sopar exactament el mateix i que tingui el mateix gust, independentment del que li posis. Llavors, és clar, aquí té molta gràcia, les foneries, en aquest cas a través d’aquesta tecnologia, fem la màgia i fem que independentment del que entri, acabi sortint el mateix producte. I aquí és on entra el coneixement: què has de fer perquè, en funció del que t’hagis trobat al mercat, puguis oferir la mateixa qualitat.

EDFP

Em consta que avalueu els aspectes ambientals de la vostra activitat. On us cal millorar? Perquè vosaltres feu també aquestes memòries anuals de sostenibilitat; en què consisteixen i on teniu camí per recórrer?

IG

Sí, me’n vaig al principi. La indústria està mal vista perquè té molt associat aquest component mediambiental.

EDFP

De brut, eh?

IG

El concepte indústria, brut; i dius: «No, indústria brut, no». Hi ha indústria, i la indústria pot ser neta. I també jo dic: «Ostres, el concepte és saber que la indústria té camp per recórrer», i el camp per recórrer no és tant plantar arbres. Que si vols, planta’ls, però planta’ls perquè vols, no? L’objectiu que tu com a indústria tens és que cada vegada sigui més neta, el més neta possible. Llavors, això passa en el nostre cas en concret, tenim temes d’eficiència energètica a posar sobre la taula. Nosaltres som grans consumidors de gas i electricitat, doncs buscar fonts alternatives que ens permetin fer-ho de manera més eficient, que utilitzi menys recursos. Tots aquests plantejaments que avui estan desenvolupant tecnologies, doncs nosaltres estem treballant amb tot això per cada vegada aconseguir aquest 0%, l’impacte zero.

EDFP

Per què considereu que la vostra empresa genera valor compartit?

IG

Per molts aspectes. Des d’una perspectiva de companyia, de tipologia companyia. Som una empresa familiar, i una empresa familiar de 214 anys d’història. Això vol dir que l’arrelament que tenim al lloc és brutal. O sigui, nosaltres treballem en la mesura del possible sempre amb la gent del voltant. Nosaltres estem ubicats a Osona i, per tant, l’impacte que tenim en aquella zona, i ho tenim molt present, i si podem ho valores. Entenem que com a companyia, evidentment, has de ser sostenible econòmicament, perquè si no s’acaba la funció, el món funciona així. Però entenem que el nostre paper va molt més enllà d’això, i vol dir que una empresa, quan està arrelada a un territori, forma part d’aquell territori, comparteix els neguits d’aquell territori. I una empresa té capacitat de donar ocupació, una empresa té capacitat de desenvolupar talent, i tot això nosaltres ho tenim molt en compte. I, a més a més, el valor compartit, en el nostre cas, té una magnitud una mica més gran —que és molt agosarat dir-ho així, però parlaria del món—, que és que el fet que hàgim desenvolupat tecnologia i que tinguem aquest neguit per desenvolupar-la, perquè som una empresa innovadora, posem aquesta innovació al servei de la sostenibilitat. I vol dir que, a través d’aquest procés productiu que nosaltres fem —que fem d’un coure que no serveix per a res donar-li vida— aconseguim —avui que se’n parla molt del CO2— que un producte, només utilitzant aquest coure, ha reduït la petjada de CO2 que fa servir un 72 %, la qual cosa és una barbaritat, és moltíssim, i això fa que no hagis d’extreure materials de la terra i puguis donar-li una segona vida i, a més a més, amb menys impacte.

 

EDFP

Parlem de la gestió del talent: com capteu el talent i quins nous models de treball esteu aplicant a la vostra empresa?

IG

Aquí, si ho comparem amb altres sectors, probablement diràs: «Bé, no esteu fent gran cosa», no? Però si ho agafem en un sector industrial, metal·lúrgic, del que estem parlant és que nosaltres, la captació del talent, tenim programes de plans de carrera, de desenvolupament, tenim programes de millora continuada, internament i des d’un punt de vista tant des de la vessant col·lectiva com  d’individu a individu. Això el que dona són possibilitats tant des d’un punt de vista de formació, com des d’un punt de vista fins i tot del tipus de lideratge o de manera de treballar, que estem en una organització que el que promovem molt és l’autonomia, la millora de treballar per unitats autònomes, de manera que cadascú en el seu àmbit de treball tingui capacitat de poder decidir, poder prendre acció, poder fer… que nosaltres entenem que això ajuda moltíssim a fer créixer el talent. Aquesta és una vessant. I l’altra és que nosaltres en tot el que seria el talent o la gestió tenim la part de la conciliació, que aquí, amb el que hem après els últims dos anys, nosaltres hem fet una mica una aposta, tot i que és poc normal en el nostre sector, pel teletreball… congeniar una mica els dos mons. La covid ens ha ensenyat que es pot fer moltes coses d’una manera diferent, això ho ha accelerat moltíssim, i nosaltres hem volgut dir: «Bé, no és un parèntesi, sinó que és un punt i a part, i a seguir». I a partir d’aquí, hem agafat el millor d’aquell model, hem agafat el millor del que teníem abans i hem creat una manera nova de treballar per poder atreure aquest talent.

EDFP

Crear valor i riquesa en el seu entorn més proper. Formar part de la missió de la Fundació de la vostra companyia, de La Farga. Quins projectes teniu amb la Fundació, que, a més a més, també us vinculen directament, d’una banda, a la captació de talent i, a més a més, al territori, el territori més pròxim a la comarca.

IG

Tenim un projecte emblema, que és el Museu del Coure. I és que nosaltres, fer quan van fer els 200 anys, a través de la Fundació vam crear un museu, que és únic a Europa, que no parla de la companyia i, en canvi, el que fa és una aproximació doble: és un homenatge al coure com a metall i, per tant, exposa el coure a tothom, perquè és un museu que està obert, i explica les seves propietats, l’impacte que ha tingut al llarg de la història, etcètera, i, a més a més, té una passarel·la que permet entrar dintre la companyia, o sigui, veure la indústria i ensenyar el que és una indústria al territori i al món. Per tant, això ha fet que és un museu que, des del punt de vista de les escoles, des d’un punt de vista de l’entorn, ha generat un impacte perquè permet una aproximació cap aquí. I l’altre: tenim l’altre vessant, que és tota la part de formació i d’ajudes, que aquí les centrem sobretot —perquè entenem que en altres àmbits hi ha altres associacions o fundacions que ho cobreixen, però que havíem de fer aquest paper des de la nostra— en la formació als treballadors, els familiars de treballadors, la gent de la comarca… És a dir, creiem moltíssim a formar-se, en el potencial de la formació. I, per tant, aquí des de la Fundació promovem tots els programes en aquest sentit: beques i tot allò que faci que la gent es pugui desenvolupar.

EDFP

Per què creieu que la vostra empresa es mereix aquest reconeixement?

IG

Difícil dir, no? No, difícil no. Jo crec que és l’essència. Jo crec que avui parlar d’empreses que estiguin molt arrelades, n’hi ha moltíssimes. És un homenatge, o seria un homenatge cap a aquests 214 anys d’història, que a darrere hi ha moltíssima feina de moltíssima gent de moltes generacions i que, en el fons, bé, es veu molt poc. Moltes vegades hi ha moltes empreses que tothom les té molt en boca, i s’oblida molt aquelles que, perquè aquestes existeixin, també han d’existir. O sigui, perquè nosaltres ens puguem moure, perquè puguem parlar per telèfon, perquè puguem fer tota una sèrie de coses, hi ha d’haver totes les companyies a darrere que tenen menys visibilitat —jo dic que són menys glamuroses— i se’n parla menys. I, per tant, és un homenatge a això.

EDFP

I com s’imagina La Farga en el futur. No parlaré dels 200 anys, perquè 200 anys crec que seria massa enllà.

IG

400 més.

EDFP

Com s’imagina la seva empresa en el futur, com ha de ser?

IG

Nosaltres pel que estem lluitant és perquè sigui una empresa moderna, una empresa que la seva raó de ser és transformar el mercat, és a dir, acompanyar-lo cap als reptes que la societat té. El coure realment és un metall que ho té tot. Té moltíssimes moltíssimes peculiaritats que són molt bones i molt potents per a tots nosaltres. I una mica la funció de La Farga és, des del nostre granet de sorra, aportar això, aportar aquest coneixement, fer-lo factible, desenvolupar tecnologia, ser innovadors. Perquè tot això cada vegada poder-ho acompanyar a aquestes demandes que la societat té. Jo sempre dic: l’ésser humà, és condició humana voler-se desenvolupar. Tothom vol anar a més. No vols anar a menys. Llavors el que passa és que és cert que s’ha de fer de manera sostenible i, perquè això passi, s’han de desenvolupar tota una sèrie de coses. I nosaltres a La Farga el que tenim és aquest objectiu. És dir: «Bé com acompanyem i com donem resposta a aquesta necessitat de poder-lo seguir desenvolupant, però respectant el medi ambient, respectant el món i aquestes necessitats que tenim tots».

EDFP

Gràcies.

IG

A tu.

EMPRESA

La Farga
 YourCopperSolution s, S.A.

ACTIVITAT

Producció sostenible de productes semielaborats de coure

SEU

Les Masies de Voltregà

(Osona)