LC Paper

“Fins a un 80% de la nostra despresa
és de proveidors d’un radi de 50 km

Pau Vila, General Manager

EDFP

En tres paraules, com definiu la vostra empresa?

PV

Primer, responsable, o intentem que sigui el màxim de responsable possible. Segon, sostenible, mediambientalment però també amb el que no és mediambientalment, és a dir, socialment sostenible, laboralment sostenible. I tercer, innovadora, perquè per ser sostenible i per ser responsable a vegades s’han de fer els primers passos en desenvolupament tècnic per fer les coses diferent de com ho fa la resta del mercat.

EDFP

El vostre lema és «Fabriquem el paper més sostenible d’Europa». Com s’aconsegueix això?

PV

Mira, el paper, la fabricació del paper, quan parlem que contamina i que no contamina, realment el que no es diu, normalment, és que depèn de l’origen de l’energia. El paper, lamentablement, és una de les activitats —ara ho hem vist amb la qüestió del conflicte entre Ucraïna i Rússia— que genera més consum energètic, juntament amb altres sectors com el metal·lúrgic, com el ciment, com els fertilitzants o com el vidre. Per tant, hi ha un component físic, és a dir, partim d’una pasta que és líquida, la volem convertir en un producte sòlid, per molt bé que fem les coses, per molt eficients que siguem, sempre consumirà molta energia i, per tant, és fonamental l’origen de l’energia. Quan nosaltres diem que som molt sostenibles i que intentem ser els més sostenibles, ens referim que intentem que tot l’abastiment energètic que tenim sigui cent per cent renovable. I aquí hi ha la clau.

EDFP

50.000 tones de paper anuals fabricats sense emetre emissions de CO2. Això vosaltres ho feu.

PV

Nosaltres tenim una capacitat productiva de 50.000 tones. Perquè ens fem una idea, això és una sola planta. És una planta que està ubicada a Besalú. Té un consum energètic combinat, l’electricitat més el que en diem calor industrial, que seria vapor, equivalent al consum del nucli urbà de la ciutat de Girona. Per tant, quan diem que consumeix molta energia fabricar paper, realment vol dir que consumeix molta energia. Nosaltres, per assolir la neutralitat en carboni en el procés de fabricació, el que fem és consumir electricitat cent per cent renovable: la que comprem a la xarxa i l’autogenerem amb autoconsum, parcial i parcial; consumim també vapor, que és procedent d’un residu d’una tercera activitat, que és la cogeneració, i consumim vapor procedent de la biomassa. I aleshores amb això cobrim totes aquestes necessitats energètiques i aconseguim que el que és el procés de fabricació tingui un origen energètic cent per cent renovable.

EDFP

Quant de temps porteu invertint en sostenibilitat? Sou una empresa més que centenària. Quin és el punt d’inflexió? I surt a compte?

PV

Jo et diria que el punt d’inflexió és, segurament, a principis dels 1990, és a dir, segurament 1993-94, quan van muntar una central de cogeneració, que és una eina, una tecnologia que en aquell moment era molt embrionària i que és d’alta eficiència energètica. I a partir d’allà, d’alguna manera, sempre hem anat mirant quin és el següent pas. És a dir, tenim això, com anem més enllà, del 93 fins a la darrera incorporació, que és el parc fotovoltaic, que és molt recent. Per tant, és una qüestió de més o menys això, entre dues i tres dècades que portem tenint una aposta molt clara per fer les coses diferents, sobretot en abastiment energètic, però no només; en tot el que dona voltes al voltant de la sostenibilitat ambiental.

EDFP

Què més feu en aquest sentit? I què és el Wembley?

PV

Sí, això és una molt bona pregunta, perquè en aquest camí d’intentar abastir-nos amb energies renovables, un requisit ha estat disminuir el consum energètic. Si consumeixes molta energia, no la pots passar tot a renovable. Aleshores hem hagut d’analitzar, de tot el portafoli de productes que teníem, quins eren els que consumien més i si realment això estava justificat. I un dels descobriments és que els productes de doble capa consumeixen molta més energia que els d’una capa. Aleshores nosaltres vam desenvolupar una tecnologia, que a més a més va resultar en diverses patents, que consisteix a poder fer paper d’una capa que tingui unes prestacions —una absorció, un tacte, un gruix— similars o equivalents al de dues capes.

EDFP

Sou proveïdors d’altres fabricants, però també tenir una marca pròpia al mercat des de fa poc. El mercat demana aquest tipus de paper?

PV

Cada vegada més. És cert que nosaltres una altra de les decisions que van prendre és eliminar el plàstic en pro de les capses de cartró. Nosaltres fem servir a gran consum unes capses que són, perquè ens entenguem, com les de cereals. Aleshores, quan nosaltres vam llançar-nos amb aquesta idea, realment el mercat considerava que era molt estrambòtic posar paper de vàter dins d’una capsa com de cereals. Amb el temps, i en un temps recent, és a dir, en els últims dos anys, jo crec que s’ha entès que això, a banda que canvies un material no reciclable per un que sí que és reciclable, té uns avantatges logístics molt importants, perquè és molt apilable, per tant, utilitzes menys camions per transportar el mateix i, per tant, tota l’estona estàs redundant a reduir les emissions del cicle de vida del producte.

EDFP

En quines decisions la vostra empresa podem detectar el valor social? Proveïdors locals, col·laboracions amb entitats del municipi on esteu instal·lats, en aquest cas a Besalú…

PV

Sí, nosaltres som una empresa —i, de fet, som l’únic fabricant de tissú— que té la certificació B Corp, i dins d’aquesta certificació una de les exigències que ens han empès a fer és a fer una mica el que se’n diu accountability de l’origen dels proveïdors. És a dir, fins a quin punt estàs exposat a proveïdors catalans, de la resta de l’estat, europeus i extracomunitaris. I aquí sí que hem descobert que fins a un 80 % de la nostra despesa és de proveïdors d’un radi de 50 quilòmetres, des de l’origen de la biomassa fins a proveïdors de telecomunicacions, energia… És una qüestió que apostem per ella i que, a més a més, estem convençuts que genera un impacte en estalvi econòmic, perquè són menys desplaçaments, perquè és menys temps d’aturada cada cop que hi ha un problema tècnic o una avaria (tens el proveïdor al costat) i, per tant, és una qüestió que realment ens creiem.

EDFP

Per què creieu que us mereixeu aquest reconeixement?

PV

Bé, tirant una mica enrere, deies: «És financerament sostenible ser tan sostenibles?».

EDFP

Sí, surt a compte? Surt a compte fer aquest canvi, apostar per la sostenibilitat?

PV

Exacte. Doncs una de les problemàtiques que tenim és que nosaltres intentem fer les coses punteres en sostenibilitat, i de vegades costa transmetre-ho, perquè quan tu no pots parlar directament amb el comprador, són productes que van sempre a través d’un distribuïdor, a través d’una superfície. I aleshores aquests reconeixements ens ajuden molt a condensar en una paraula, en un mèrit, tot aquest desplegament de petites accions que has estat fent al llarg de dècades, com estàvem dient.

EDFP

Com ha de ser en el futur la vostra empresa,  LC Paper?

PV

Nosaltres tenim molts plans estratègics. Evidentment, sortint de la covid i la crisi energètica són reptes que fan que alguns d’aquests plans siguin encara més complicats que en un escenari normal. Nosaltres ja hem superat una mica la fase de descarbonitzar, que és la nostra operativa, i ara ens fixem un repte una mica més enllà, que és descarbonitzar el cicle de vida dels productes. I això vol dir des d’utilitzar la nostra força de compra per exigir als proveïdors, en els casos que puguem, que ens donin productes descarbonitzats, i en els casos on no es pot, perquè nosaltres som un petit client sobre un monstre de proveïdor, com a mínim diagnosticar —que vol dir posar una xifra— i compensar les emissions que genera aquest producte. És el que en diem els òfsets. I aquí estic parlant també del transport dels productes, que evidentment no transportem nosaltres, però sí que podem diagnosticar quina empremta ambiental genera el transport dels nostres productes i intentar compensar-la.

EDFP

Gràcies.

PV

 A tu.

EMPRESA

LC Paper 1881, S.A.

ACTIVITAT

Fabricació de paper tissú i kraft sostenible

SEU

Besalú
(Garrotxa)