PEUSA

“El 100% de l’energia que produïm 
i comercialitzem és renovable

Ventura Rebés, President

EDFP

La vostra empresa, amb tres paraules, com la definiu?

VR

Ara, un maldecap! En tres paraules… Sostenible, transparent i responsable, potser diria.

EDFP

Per què és sostenible?

VR

És sostenible perquè sempre hi ha hagut una consciència del tema mediambiental, especialment al Pirineu; perquè el 100 % de l’energia que produïm és renovable i el 100% de l’energia que comercialitzen també és renovable.

EDFP

Ara la paraula renovable diguéssim que tothom sap situar-la. Tothom sap més o menys què és, però fa uns anys això no era així, havíeu d’explicar què fèieu i com; era difícil? Quin punt d’inflexió vosaltres heu notat socialment de percepció de la vostra activitat?

VR

Nosaltres som una empresa que el 2025 farà 100 anys. És una empresa local on hi ha hagut un diàleg amb el territori molt intens. I jo crec que des del principi tothom ha entès quin era el nostre missatge i quin era el nostre protagonisme al territori. Aleshores ens ha sigut relativament fàcil el que és la comunicació. Ens és més difícil, per exemple, ara amb les xarxes socials, el diàleg és més complicat, però amb el mateix territori i la gent del territori, sempre ens han acollit molt bé i hem tingut molt bona relació. I ens hem anat explicant, ells ens han entès i ens han compartit. Vull dir, que ha sigut molt beneficiós per a tots.

EDFP

Quina presència té el valor compartit en l’estratègia de Peusa?

VR

Jo crec que el concepte de valor compartit, quan vam comentar que parlaríem de valor compartit, és un valor molt ampli. Jo diria uns principis que han inspirat una mica a Peusa històricament que probablement es poden encabir en el concepte de valor compartit. Jo crec que el principal principi —i això ha sigut així i ho hem explicat sempre— és que nosaltres hem entès la llum i l’electricitat —que és important, quan arribis a casa, que puguis obrir la nevera, etcètera— com si formessin part o no formi part de l’entorn vital de les persones. Aleshores, nosaltres, amb la implicació que tenim al territori, sempre aquest entorn vital el que hem procurat és —com t’ho diria— garantir el subministrament d’aquest servei que tenim. Aleshores, un dels principis, jo crec que és important donar-lo a conèixer, és que Peusa mai ha tallat la llum, històricament, fa cent anys, a les persones amb risc d’exclusió social o amb risc de marginalitat; mai. Ara és molt fàcil, perquè ja estan cobertes pels serveis socials i estan cobertes per entitats o qui sigui a través del bo social les necessitats d’aquestes persones. Però històricament a Peusa —històricament, estic parlant de 50 anys— mai mai s’havia tallat la llum a les persones en risc d’exclusió social o en risc de marginalitat. Inclús ara tenim dificultats per tallar la llum a qualsevol persona. Primer, perquè som ciutadans i són veïns nostres, i la veritat que és complicat aguantar la mirada a una persona que li ha tallat la llum quan vas a comprar i et trobes amb ells o a un restaurant, etcètera. I després, perquè entenem que és un bé essencial. Aleshores, fins i tot ara, amb persones que tenen dificultats sempre mirem de negociar ho. Potser aquest és el principal valor; sí que després hi ha una obra social, hi ha tot el tema de sostenibilitat, d’inclusió, de responsabilitat social corporativa, però si hi ha una llegenda, un principi que podem identificar, probablement aquest és aquest.

EDFP

Parlem de medi ambient, perquè entenem d’on prové l’energia que vosaltres comercialitzeu. Està clar que a vosaltres us interessa molt que la crisi climàtica tingui una solució al més aviat possible. Ho dic perquè les pluges, les nevades, tot el que estem vivint en el terreny meteorològic no sé si us complica molt la vida. Com abordeu salvar el planeta?, perquè estem en això, en una crisi climàtica.

VR

Ja he comentat que nosaltres sempre hem generat energia 100 % renovable. A més a més, són centrals hidroelèctriques que són fluents. Nosaltres no emmagatzemem l’aigua, sinó que la desviem, la turbinem i la tornem a portar al riu. Aleshores, l’impacte és petit. I després ja hi va haver un compromís amb tot el nostre entorn, que compartim amb els nostres proveïdors i clients, que és que l’energia que nosaltres comercialitzen és renovable i, per tant, ho hem assumit, és un principi de la companyia, i ho apliquem i hi fem participar tothom: els treballadors, els clients, els proveïdors. No es fàcil, eh?, no és fàcil. Nosaltres portem molt temps treballant-ho, així que amb tothom, el diàleg, parlar d’energies renovables és relativament fàcil. Però el sector energètic és extremadament complex. Ho dic perquè jo vinc d’altres sectors i vaig arribar aquí a la presidència de Peusa i em pensava que era relativament senzill, i no, és extremadament complicat; extremadament complicat. Jo primer diria que l’energia és una estructura d’estat, i el país n’ha de ser perfectament conscient, que és una estructura d’estat. Han vist el risc que té una dependència per part de tercers, han vist el tema d’Ucraïna, la invasió, els preus del gas, depenem d’Argèlia, del Marroc, etcètera. Hi ha diferents elements que conflueixen i que fan que sigui molt complex. A més a més, hi ha una demanda i hi ha una oferta i s’ha de poder casar aquesta demanda i oferta. Hi ha una flexibilitat, no sempre podem generar a través d’energies renovables, i això s’ha de casar amb la demanda i amb cada moment. A més, s’ha de distribuir tota aquesta energia i, a més a més, s’ha de comercialitzar a uns preus amb unes fluctuacions que avui dia no havien estat mai vistes. Ja ho coneixeu, jo crec que ho coneix tothom en general, tota la pujada i baixada de preus. Aleshores, gestionar això és extremadament complex. Si, a més a més, hi afegeixes tot el component renovable, que entenem que ha d’anar per aquí, és l’esforç dels governs, i jo crec que ho demana la mateixa societat, s’ha de ser transparent, s’ha de donar estabilitat al sector i la transició s’ha de fer de manera ponderada, perquè si no ens hi farem mal. I tothom ha de prendre consciència que potser les primeres estructures d’estat, com pot ser educació, com pot ser la seguretat o pot ser la sanitat, són molt importants, però l’energia també és molt important i és estructura d’estat.

EDFP

Si parlem, però, de Peusa i de la implicació que té en aquesta transició cap a una societat que depengui d’energies renovables, en quin nivell trobem la vostra empresa?

VR

Nosaltres hi hem apostat, hi hem apostat sempre i hi seguim apostant. Nosaltres volem participar en parcs fotovoltaics. Ens estem trobant moltes dificultats per part de les administracions; crec que fan la funció que els correspon de tutelar tota aquesta transició, però també tenim el diàleg que deia abans amb determinats territoris per la implantació d’energies renovables. És complexa, és complexa perquè hi ha molts interessos, té uns impactes visuals, té uns impactes mediambientals, però repeteixo el que he dit abans: si no assumim l’energia renovable com una estructura d’estat i com una necessitat de país, difícilment es podrà fer la transició, perquè és que si no, si no depenem de nosaltres mateixos i depenem de tercers, serà molt complicat donar-li certesa i visibilitat a preus i el subministrament.

EDFP

Tornant al valor compartit. Quin valor estratègic li dona la vostra empresa?

VR

Mira, jo he dit primer que tenim el principi, que encabim en el tema del valor compartit, que la llum forma part de l’entorn vital de les persones. I sota aquest principi o aquesta llegenda que tenim, ampliem molt el nostre servei i la nostra comunicació amb el territori. Nosaltres som una companyia petita, d’àmbit territorial, d’implantació a la Seu d’Urgell a la comarca; arribem fins a Martinet i un poblet que es diu a Adrall. Aleshores, en el seu dia, fa cent anys, quan es va iniciar aquest projecte, es pensava assegurar el subministrament de llum per al territori. Nosaltres sempre hem posat davant la seguretat del subministrament sobre la rendibilitat de la companyia. Això no ho fa tothom: és a dir, que tinguem seguretat de subministrament dalt al Pirineu és vital per a nosaltres. Després, sempre hi ha hagut una comunicació personal; ja sé que totes les empreses parlen de personalització amb els clients, etcètera. Allà és una realitat. Nosaltres tenim unes oficines, i quan no tenim les oficines, repeteixo, quan vas a comprar el pa et trobes amb els veïns que et diuen que la línia, que la preocupació, que el preu, que no sé què. És a dir, que és totalment personalitzada. I després hi ha una labor social molt intensa. Penseu que a la Seu d’Urgell o al Pirineu o el Prepirineu hi ha les empreses que hi ha, no hi ha la concentració d’empreses que hi pot haver i que a Barcelona: he vingut avui i escolta, això gairebé està col·lapsat. Allà respiren més… respiren l’aire més pur, i potser tenim més pau. Però les empreses que hi ha l’oferta és la que tenim. Aleshores, tothom conflueix en aquestes empreses i estem jo no diré obligats, perquè n’estem encantats, però tenim un compromís amb la societat per fer labor social.

EDFP

Per què creieu que us mereixeu el reconeixement?

VR

Jo, arribar fins aquí, amb l’entorn que tenim, crec que ja és tot un èxit. Per tant, agraeixo a tothom aquesta oportunitat que ens han donat. Poder dialogar aquí també és un èxit total, i més per una companyia elèctrica. Primer m’has dit «tres coses», ara un maldecap, però nosaltres estem molt contents. Jo potser, si la gent ens vota, estarem encantats, i si no ens vota, també. Jo diria, escolta, potser el que m’agradaria més és que pugessin a la Seu, gaudissin de la Seu, del comerç, de l’hostaleria, de l’oferta gastronòmica, del nostre entorn. Nosaltres estem al passeig Joan Brudieu, que ens vinguin a saludar. I jo crec que és el que m’agradaria traslladar: la Peusa, la companyia, forma part de tot aquest entorn, i aprofito l’ocasió per també promocionar una mica el nostre territori i el nostre país.

EDFP

Ara li demano un exercici d’imaginació. Com s’imagina la seva empresa, la vostra empresa, en el futur, d’aquí a 100 anys, per exemple?

VR

Jo crec que ja hem superat la fase de comercialitzadores, distribuïdores, generadores d’electricitat. Jo crec que hem de començar a parlar de serveis d’eficiència o serveis energètics. Jo crec que les companyies elèctriques van encaminades cap a aquest tipus de servei. Ja no només serà a través de la Red Online, poder-te connectar a un servei per un preu o un altre amb una companyia o una altra, sinó que hi haurà tot un conjunt de serveis que podrem oferir sobre domòtica, sobre bateries, sobre assessorament… Serà més complet. Jo crec que ja hem de fer aquest pas, i també les persones que contracten amb les elèctriques ja han de fer aquest pas i veure les elèctriques —almenys les petites, que tenim més implantació i que ens diferenciem de les grans, que juguen en una altra divisió— més com a assessores, com les acompanyem en tota aquesta transició energètica, que no serà fàcil.

 

EDFP

Gràcies.

VR

Moltes gràcies a vosaltres.

EMPRESA

Productora Elèctrica 
Urgellenca, S.A.

ACTIVITAT

Proveïment de serveis energètics sostenibles i de proximitat

SEU

La Seu d’Urgell

(Alt Urgell)